CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

2023 - 2024

Website Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng

Giới thiệu phòng bộ môn

Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, việc sử dụng phương tiện dạy học và đồ dùng dạy học là một việc rất cần thiết. Với nhận thức đó trường THCS Nguyễn Chí Thanh đã tập trung đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn đặc biệt là hai phòng bộ môn Lý – công nghệ và Hoá-sinh nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Đọc thêm...
Chào mừng các bạn đến với Website của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng