CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

2021 - 2022

Tiểu sử Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Chí Thanh sinh ngày 1-1-1914 trong một gia đình bần nông ở thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

 

Năm 17 tuổi, anh đã cùng một số thanh niên tá điền chống lại bọn cường hào ở địa phương. Anh tham gia phong trào cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Đông Dương tháng 7 năm 1937 và được cử ngay làm Bí thư chi bộ.

 

Năm 1938, anh được cử làm Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên. Cuối năm 1938, anh bị thực dân Pháp bắt.Sau khi ra tù anh tiếp tục hoạt động và được cử lại làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên.Đến giữa năm 1939, anh lại bị bọn thực dân Pháp bắt và bị giam ở các nhà lao Huế, Lao Bảo. Ban Mê Thuột.
Hai năm sau, anh vượt ngục và cùng một số đồng chí khác thành lập thỉnh ủy lâm thời Thừa Thiên, ra sức gây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở nhiều nơi trong tỉnh.

Tháng 8 năm 1945, anh được cử đi dự Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào - Tuyên Quang và được bầu vào Ban chấp hành TW Đảng, được chỉ định làm Bí thư Phân khu ủy Bình Trị Thiên.Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951), anh được bầu vào Ban chấp hành TW và được cử vào Bộ chính trị.

Năm 1959, anh được Quốc Hội và Hồ Chủ Tịch phong quân hàm Đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960), đại tướng Nguyễn Chí Thanh lại  được bầu vào BCH Trung Ương, được cử vào Bộ chính trị và Ban bí thư.Năm 1961, đồng chí được giao nhiệm vụ phụ trách Ban nông nghiệp của Đảng.Trong chống Mỹ cứu nước, BCH TW Đảng lại điều đồng chí trở lại quân đội.Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn là Uỷ viên Hội đồng quốc phòng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mất ngày 6-7-1967. Do công lao và thành tích đối với cách mạng, đại tướng  Nguyễn Chí Thanh đã được Quốc hội, chính phủ và Bộ tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam tặng thưởng nhiều huân chương cao quý và được nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất và huân chương quân công hạng nhất.

Chào mừng các bạn đến với Website của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng