CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

2023 - 2024

Tổ Văn Phòng

Giới thiệu tổ Văn Phòng

I – CẤU TRÚC:

1. Tổng số: 09 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đảng viên: 02.

- Công đoàn viên Công đoàn giáo dục: 09

2. Chuyên môn:

- Đại học   : 03.

- Cao đẳng: 03

- Trình độ tin học A: 05.

- Trình độ đại học tin học: 01

- Cao đẳng ngoại ngữ: 01.

Đọc thêm...

Chào mừng các bạn đến với Website của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng