CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

2020 - 2021

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Kính thông báo!

Website Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng

Giới thiệu tổ Hóa - Sinh

Tổ Hóa Sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh được ra đời cùng với sự thành lập của trường PTCS Nguyễn Chí Thanh năm 1977,  thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 2 môn học Hóa học và Sinh học . Đến nay tổ Hóa – Sinh có tổng cộng là 07 giáo viên, tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Gồm :

  1. Nguyễn Thị Thu An – Tổ trưởng
  2. Nguyễn Thị Thu Mỹ - Tổ trưởng công đoàn
  3. Phạm Thị Thu Hằng
  4. Lê Thị Loan
  5. Lương Thị Lộc
  6. Đoàn Nguyễn Minh Nhựt
  7. Nguyễn Thị Phúc

Đọc thêm...

Hãy làm quen với tổ Tiếng Anh trường chúng tôi

Cùng với sự phát triển của trường Nguyễn Chí Thanh, tổ tiếng Anh ngày càng vững vàng hơn trong công tác giáo dục học sinh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Đọc thêm...
Chào mừng các bạn đến với Website của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng