CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

2020 - 2021

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Kính thông báo!

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu năm học 2018-2019 :


Hiệu Trưởng : Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc

Hiệu phó   : Thầy Trương Quốc Phú

----------------------------------


Chào mừng các bạn đến với Website của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng