CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

2017 - 2018

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2010 - 2011

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ năm học, căn cứ vào tình hình học sinh, BGH trường THCS Nguyễn Chí Thanh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2010–2011 như sau :

Ngày 15/9 năm 2010, BGH đã phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi sàng lọc đối tượng học sinh , biên chế vào các đội tuyển căn cứ vào kết quả học tập bộ môn của năm học trước . Thời gian bồi dưỡng bắt đầu từ ngày 20/9 đến cuối tháng 1/2011 thì lọc lại một lần nữa đội tuyển chính thức . Kế hoạch cụ thể như sau :

 

I/ Phân công :

STT

Tên giáo viên

Bồi dưỡng môn

Lớp

1

Nguyễn Thu Hương

Văn

9

2

Nguyễn Ngọc Dũng

Toán

9

3

Nguyễn Kim Quyến

Anh

9

4

Võ Thị Liễu

Sinh

9

5

Nguyễn Thị Long

Sử

9

6

Lê Thị Xuân Dung

Địa

9

7

Dương Thị Bình

9

8

Lương Thị Lộc

Hoá

9

9

Quách Như Mai

Tin

9

10

Phạm Phương Chi

Toán

8

11

Hà Ngọc Hoa

Văn

8

12

Lê Thanh Mai

Anh

8

13

Quách Như Mai

Tin học trẻ

8,9

 

II / Nội dung bồi dưỡng các bộ môn :

1/ TOÁN 9 :

 • Thời gian bồi dưỡng : Chiều thứ hai , tư, bảy (1giờ đến 4 giờ )
 • Các chuyên đề cần bồi dưỡng :

-Thực hiện các phép Toán trên các biểu thức dưới dấu căn bậc 2, bậc 3 …

-         Giải các dạng phương trình : phương trình vô tỉ , phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối , phương trình nghiệm nguyên , phương trình bậc cao .

-         Tìm giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của các biểu thức và biểu thức có phụ thuộc điều kiện .

-         Vẽ đồ thị hàm số có dạng y = ax , y = a x + b, y =  ax2 + bx + c

-         Vẽ đồ thị hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối .

-         Các bài tập Toán liên quan đến đồ thị & hàm số y = ax + bvaf đồ thị hàm số y = ax2 .

-         Tìm và biện luận số nghiệm của hệ phương trình chứa tham số .

-         GiảI các dạng hệ phương trình .

-         GiảI phương trình bậc hai và các bài toán lien quan đến định lý Viet.

-         Các bài Toán chứng minh bất đẳng thức , chứng minh chia hết , chứng minh số chính phương.

-         Các bài toán về cứng minh tứ giác nội tiếp , chứng minh các hệ thức , cực trị về hình học , các bài toán về quĩ tích .

2/ VĂN 9 :

 • Thời gian bồi dưỡng : Chiều thứ ba , chiều thứ sáu ( từ 15 giờ đến 17 giờ )
 • Các chuyên đề cần bồi dưỡng :

- Thế nào là viết văn hay ?

+ Viết hay là viết cho đúng : Đúng ngôn ngữ , đúng kiến thức , đúng phương pháp , đúng lập trường .

+  Viết hay là viết cho sâu : NgườI viết phải thành thật, phải có những phát hiện nhất định trong phạm vi đề tài sang tác và lý luận , phải có chiều sâu trong sáng tác .

-         Cách viết văn cho hay : cần tuân thủ các yêu cầu :

+ Tạo hứng thú và duy trì hứng thú

+  Làm giàu vốn ngôn ngữ .

+  Học thuộc lòng những kiến thức tư liệu cần thiết

+  Chăm lo đọc sách

+ Nghệ thuật bắt chước để giỏi văn

+ Ba yêu cầu của giỏi văn : Quan sát tinh tế , tưởng tượng dồi dào , nghị           luận chắc chắn

+ Vốn sống thực tế

+ Cách viết , cách nghĩ riêng của mình

+ Công phu gọt dũa.

-         Tham khảo một số ví dụ để luyện cách viết văn hay

-         Một số vấn đề về phương pháp làm các kiểu bài ở lớp 9

-         Thực hành luyện tập viết văn bản

-         Tìm hiểu các dạng đề tập làm văn và cảm thụ văn học .

-         Luyện tập cảm nhận cái hay của một đoạn thơ , bài thơ .

-         Xác định các biện pháp tu từ và chỉ ra sự biểu cảm của các biện pháp tu từ đó .

-         Tham khảo các bài văn mẫu có liên quan đến chương trình văn ở THCS.

3/ SỬ 9 :

 • Thời gian bồi dưỡng : Chiều thứ 2, 7 ( Từ 2 giờ đến 3 giờ 30 )
 • Các chuyên đề : Bồi dưỡng lịch sử Việt Nam từ năm 938 đến 1954

+ Từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII

-         Kháng chiến chống Tống

-         Kháng chiến chống Mông Nguyên

-         Khởi nghĩa Lam Sơn

-         Phong trào Tây Sơn

+ Phong trào Cần Vương

+ Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX

+ Việt Nam trong những năm 1919- 1954

4/ HOÁ 9 :

 • Thời gian bồi dưỡng : Chiều thứ 5, chủ nhật ( từ 15 giờ đến 16 giờ 30 )
 • Các chuyên đề :

-         Ôn tập : - Ôn lại  khái niệm cơ bản Hoá 8

- Ôn lại các dạng bài tập cơ bản của lớp 8 :

+ Bài tập áp dụng định luật

+ Lập công thức các chất vô cơ

+ Tính theo công thức hoá học , phương trình hoá học

+ Toán nồng độ

-         Chương trình Hoá 9 :    * Phần vô cơ

+ Một số dạng bài tập về nồng độ dung dịch

+ Xác định thành phần hỗn hợp

+ Xác định công thức phân tử

* Phần hữu cơ

+ Nhận biết , tách riêng , tinh chế hoá chất

+ Câu hỏi điều chế

+ Bài tập về công thức hoá học

+ Bài tập về phương trình hoá học

+ Câu hỏi trình bày  , so sánh , giải thích hiện tượng

5/ SINH 9 :

* Thời gian bồi dưỡng  : Sáng thứ năm ( 7 giờ đến 8 giờ 30 )

Chiều thứ bảy  ( 14 giờ đến 15 giờ 30 )

* Nội dung bồi dưỡng   :

-    Tháng 9   : Menđen và di truyền học

-         Tháng 10 : Nhiễm sắc thể

-         Tháng 11 : AND và gen

-         Tháng 12  : Biến dị

-         Tháng 1    : Di truyền học ngườI , ứng dụng di truyền học

-         Tháng 2 : Sinh vật và môi trường

-         Tháng 3 : Ôn tập

6/ ĐỊA 9 :

* Thời gian bồi dưỡng : Chiều thứ 3 , chiều thứ 7 ( từ 13giờ 30 đến 15 giờ )

* Nội dung bồi dưỡng :

- Tháng 9 : - cách xác định phương hướng , xác định toạ độ của một địa điểm và một    khu vực

-         Cách xác định độ cao

-         Cách đo đạc , tính toán trên bản đồ.

-         Mô tả các thành phần tự nhiên và sự tác động qua lại giữa các thành phần tự nhiên .

- Tháng 10 : - Các vận động chính của trái đất và các hệ quả .

-         Bài tập vận dụng

-         Các yếu tố khí hậu ( nhiệt độ , khí áp , mưa)

-         Các đới khí hậu – Bài tập vận dụng

- Tháng 11: - Địa lý tự nhiên Việt nam

-         Địa hình

-         Khí hậu

-         Sông ngoài

-         Các miền địa lý tự nhiên Việt nam

- Tháng 12 : - Đọc và phân tích các lược đồ , phân bố dân cư , vùng kinh tế Việt nam  bản đồ các nền kinh tế Việt nam.

- Tháng 1  : -Rèn luyện kỹ năng nhận biết và vẽ lại các loại biểu đồ .Bài tập vận  dụng

-         Tháng 2,3 : Ôn tập những nộI dung cơ bản của chương trình địa lý lớp 9.

7/ VẬT LÝ 9

 • Thời gian bồi dưỡng : Chiều thứ 4 , chiều thứ 6 ( từ 13 giờ 30 đến 15 giờ )
 • Nội dung bồi dưỡng  :

* Tháng 9, 10  : Phần cơ học

-         Chuyển động đều , chuyển động không đều , công thức tính V.

-         Áp suất chất lỏng , định lý Pascal , bình thông nhau .

-         Áp suất chất khí , định luật ACSIMET.

-         Bài tập tổng hợp .

-         Định luật về công , các máy cơ đơn giản .

-         Công suất

-         Bài tập tổng hợp

-         Bài tập ôn chương cơ học

* Tháng 11  : Phần nhiệt học .

-         Phương trình CB nhiệt , năng suất toả nhiệt của nhiên liệu , hiệu suất .

-         Bài tập

* Tháng 12: Điện học

-         Giải bài tập : Định luật ôm cho mạch điện hỗn hợp .

-         Mạch cầu cân bằng

-         Bài tập chuyển đổI mạch hình sao sang tam giác và ngược lại

-         Công , công suất điện

-         Giải bài tập điện tổng hợp

* Tháng 1,2 : Quang học

-         Gương phẳng , bài tập .

-         Thấu kính

-         Bài tập ghép gương và thấu kính

-         Bài tập tổng hợp

* Tháng 3 : Ôn luyện kiến thức cơ bản chương trình vật lý 9 , giải các bài tập nâng   cao và đề thi học sinh giỏi các năm trước .

8/ TIN HỌC :

 • Thời gian bồi dưỡng : Chiều thứ ba, chiều thứ 5 ( Từ 14 giờ )
 • Nội dung :

- Tháng 9 : window :

-          - Giới thiệu tổng quát

-         Điều khiển control parel

-         Quản lý ngăn xếp và tập tin

- Tháng 10 : winword

-         Tổng quát về Microsof word

-         Định dạng văn bản

-         Trang trí văn bản

-         Xử lý bảng biểu

- Tháng 11 :  Exel

-         Tổng quát vềMicrosoft Exel

-         Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính

-         Công thức và tính toán cơ bản

-         Các hàm cơ bản trong exel

- Tháng 12,1,2 : Pascal.

-         các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Pascal

-         các biểu dữ liệu

-         hằng , biến , biểu , biểu thức , câu lệnh

-         sử dụng ngôn ngữ pascal

-         Nhập xuất và tính toán cơ bản

-         Các lệnh điều kiện

-         Các lệnh vòng lặp

-         kiểu mảng và kiểu chuỗi

 

9/ ANH 9

* Thời gian bồi dưỡng : chiều thứ ba, thứ sáu ( từ 13 giờ 30 đến 15 giờ )

* Nội dung bồi dưỡng :

- Tháng 9 : Ôn lại tất cả các điểm ngữ pháp của chương trình lớp 6,7, 8, kết hợp làm bài tập nâng cao và áp dụng .

- Học tất cả các thì , làm bài tập nâng cao và áp dụng .

- Tháng 11 : Học tất cả các điểm ngữ pháp của chương trình lớp 9, kết hợp bài tập nâng cao , áp dụng .

- Tháng 12, 1, 2, 3. : Học tất cả các bài học của lớp 9 kết hợp làm các loại bài tập nâng cao , luyện nghe , luyện viết theo chủ đề kiến thức chương trình lớp 9.

10/ VĂN 8

 • Thời gian bồi dưỡng : sáng thứ 5, sáng thứ 7
 • Nội dung bồi dưỡng :

-         Tháng 9 : Nhận diện nghị luận văn học , hệ thống hoá kiến thức về dòng văn học hiện thực .

-         Tháng 10 : Rèn luyện kỹ năng trình bày bố cục văn bản , tìm hiểu tính thống nhất về chủ đề của văn bản .

-         Tháng 11: Rèn luyện kỹ năng xây dựng đoạn trong văn bản , rèn luyện kỹ năng chuyển đoạn trong văn bản

-         Tháng 12 : Rèn luyện kỹ năng phân tích thơ trong chương trình văn 8

-         Tháng 1 : Rèn luyện kỹ năng tổng hợp

-         Tháng 2,3 : Ôn tập , giải đề thi học sinh giỏi các năm

11/ TOÁN 8 :

* Thời gian bồi dưỡng : Sáng thứ 2,4,7 ( Từ 8 giờ đến 10 giờ )

* Nội dung bồi dưỡng :  + Đại số

- 1/10 đến 22/10 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng một số phương pháp đặc biệt .

- 23/10 đến 4/11 : Số chính phương .

- 5/11 đến 9/12   : Phân thức đại số .

- 6/1 đến 7/2      : Một số phương pháp giải phương trình bậc cao , phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối .

- 3/3 đến 17/3    : Phương pháp chứng minh bất đẳng thức .

- 17/3 đến 23/3   : dấu của nhị thức bậc nhất .

-24/3 đến 7/4 : Phương pháp giải một số bài toán cực trị đại số

+ Hình học

- 10/12 đến 5/1 : Phương pháp diện tích .

- 18/2 đến 2/3   : Phương pháp tam giác đồng dạng .

- 3/3 đến 16/3   : Vẽ thêm yếu tố phụ trong bài toán chứng minh hình học .

- 17/3 đến 7/4   Phương pháp giải bài toán cực trị hình học .

Chào mừng các bạn đến với Website của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng